Energy industry

Name of the law January February March April May June July August September October November December
Terms of review
1 ЗУ “Про електроенергетику” від 16.10.1997 № 575/97-ВР;
2 ЗУ “Про природні монополії” від 20.04.2000 № 1682-III;
3 ЗУ “Про енергозбереження” від 01.07.1994 № 74/94-ВР;
4 ЗУ “Про електроенергетику” від 16.10.1997 № 575/97-ВР (в частині);
5 ЗУ “Про засади функціонування ринку електричної енергії” від 24.10.2013 № 663-VII
6 Закон України “Про альтернативні види палива” від 14.01.2000 № 469/97-ВР
7 ЗУ “Про відходи” від 15.03.1998 № 187/98-ВР;
8 ЗУ “Про альтернативні джерела енергії” від 20.02.2003 № № 555-IV;
9 ЗУ “Про екологічну експертизу” від 09.02.1995 № 45/95-ВР;
10 ЗУ “Про теплопостачання” від 02.06.2005 N 2633-IV;
11 ЗУ “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу” від 05.04.2005 N 2509-IV;
12 ЗУ “Про трубопровідний транспорт” від 15.05.1996 року N 192/96-ВР;
13 ЗУ “Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів” від 09.07.2010 № 2480-VI;
14 ЗУ “Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу” від 23.06.2005 №  2711- ІV;
15 ЗУ “Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період” від 02.11.2006 № 307-V;
16 ЗУ “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25.06.1991 № 1264-XII;
17 ЗУ “Про ринок природного газу” від 09.04.2015 № 329-VIII;
18 ЗУ “Про нафту і газ” від 12.07.2001 № 2665-III;
19 ЗУ “Про трубопровідний транспорт” від 11.09.1995 № 492/95-П
20 ЗУ “Про угоди про розподіл продукції” від 14.09.1999 №  1039-XIV
21 ЗУ “Про видобування і переробку уранових руд” від 19.11.1997 № 645/97-ВР
22 ЗУ “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” від 08.02.1995 № 39/95-ВР;
23 ЗУ “Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії” від 11.01.2000 № 1370-XIV;
24 ЗУ “Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання” від 14.01.1998 №15/98-ВР;
25 ЗУ “Про поводження з радіоактивними відходами” від 30.06.1995 № 255/95-ВР;
26 ЗУ “Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання” від 19.10.2000 № 2064-II
27 ЗУ “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки”
28 ЗУ “Про запровадження нових інвестиційних можливостей,гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації”
29 ЗУ “Про особливості приватизації вугледобувних підприємств”
30 ЗУ “Про газ (метан) вугільних родовищ”
31 ЗУ “Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію”
32 ЗУ “Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності”
33 ЗУ “Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період”
34 ЗУ “Про заборону ввезення і реалізації на території України етилованого бензину та свинцевих добавок до бензину”

Partners