Construction

Name of the law January February March April May June July August September October November December
Terms of review
1 ЗУ “Про державну реєстрацію нерухомого майна”
2 ЗУ “Про благоустрій населених пунктів”
3 ЗУ “Про оренду землі”
4 ЗУ “Про оцінку земель”
5 ЗУ “Про інвестиційну діяльність”
6 ЗУ “Про землеустрій”
7 ЗУ “Про особливості приватизації незавершеного будівництва”
8 ЗУ “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю”
9 ЗУ “Про державну експертизу землевпорядної документації”
10 ЗУ “Про державний земельний кадастр”
11 ЗУ “Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду”
12 ЗУ “Про архітектурну діяльність”
13 ЗУ “Про основи містобудування”
14 ЗУ “Про регулювання містобудівної діяльності”
15 ЗУ “Про державне приватне партнерство”
16 ЗУ “Про контроль за використанням та охороною земель”
17 ЗУ “Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудування”
18 ЗУ “Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність”
19 ЗУ “Про авторське право і суміжні права”
20 ЗУ “Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності”
21 ЗУ “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва”
22 ЗУ “Про генеральну схему планування територій України”
23 Земельний кодекс України (Глави 6, 16-1, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 36)
24 ЗУ “Про охорону культурної спадщини”
25 ЗУ “Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії Київміськбуд”
26 ЗУ “Про будівельні норми”
27 ЗУ ” Про індустріальні парки”
28 ЗУ “Про стандартизацію”
29 ЗУ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”
30 ЗУ “Про місцеве самоврядування”
31 ЗУ “Про інститути спільного інвестування”
32 ЗУ “Про цінні папери та фондовий ринок”
33 ЗУ “Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць”
34 Господарський кодекс України (Глава 33 )
35 ЗУ “Про стимулювання розвитку регіонів”

Partners