Round table “Urban planning documentation”, June 21, 2018

21-06-2018

https://brdo.com.ua/press-room/kruglyj-stil-mistobudivna-dokumentatsiya-osobova-sprava-naselenogo-punktu-21-06-2018/

Partners